Taxi Göteborg

Vi är stolta leverantörer och utvecklare utav Taxi Göteborgs inträdesprov och internutbildning sedan många år tillbaka. Taxi Göteborg är ett utav Sveriges mest välrenommerade taxibolag med mycket höga krav på sina förare och medarbetare. Bolaget är Västsveriges största med 160 anslutna åkerier och finns i Göteborg, Lerum, Alingsås, Kungälv och Vänersborg. Alla blivande förare kommenderas utav Taxi Göteborg  att gå vår distansutbildning för taxilegitimation.

Uppsala Taxi

Uppsala Taxi som är ett lokalt och mycket uppskattat taxibolag och Svensk Taxiskola har inlett ett samarbete där vi tagit fram och tillhandahåller Taxi Uppsalas inträdesprov och lokalkännedom. Uppsala Taxi har idag 147 bilar och är ett bolag som kräver det lilla extra utav sina förare. Förarutbildningen är viktigt och därför är det glädjande att de valt oss som partner.

Mellansel Folkhögskola

Vi är leverantörer utav taxiförarlegitimationskurser till Mellansel Folkhögskola som arbetar med elever som har svår dyslexi eller andra läs-och skrivsvårigheter. Vårt koncept med inspelade lektioner och onlineprov bäddar för ett lyckosamt samarbete där många som tidigare stått utanför arbetsmarknaden kunnat få jobb!