Utbildning för starta eget taxi eller gods företag (åkarekurs, trafiktillstånd, transportörkurs)

Vi har kurser med både bok och online.

Alternativ 1:
Kursböcker:                                4717 kr exkl. moms
(5000 kr inkl. 6 % moms).

 • Enkel svenska och det viktigaste understruket.
 • Kursböckerna fokuserar på att du ska klara proven hos Trafikverket och starta ett bra företag.
 • Vi uppdaterar kursmaterialet flera gånger per år!

Alternativ 2:
Onlinekurs:                               4717 kr exkl. moms
(5000 kr inkl. 6 % moms).

Alternativ 3:
Kursböcker + onlinekurs:         5377 kr exkl. moms
(5700 kr inkl. 6 % moms).

  • Onlinekurs med övningsprov och inspelade lektioner!
  • Stödundervisning hos oss.
  • Fri support.
  • Kursgaranti i 6 månader!

Du kan dela upp betalningen!

Vi rekommenderas av bl.a. Taxi Göteborg, Uppsala Taxi och åkare inom Taxi Stockholm, Taxi Kurir & Taxi 020.

Anmälan & beställning

Anmäl eller beställ genom att fylla i formuläret nedan, ringa på 0771 – 940 940, eller skicka ett e-post till taxikurs@taxikurs.nu

Starta eget

 • Välj
 • Taxi
 • Gods
 • Välj
 • Alt 1: Kursbok: 5000 kr inkl. moms
 • Alt 2: Online: 5000 kr inkl. moms
 • Alt 3: Kursbok + online: 5700 kr inkl. moms
0/100 Max words

Vi skickar kursmaterialet på postförskott, frakt och postförskottsavgift ingår i priset. Du får kursmaterialet inom 1 – 3 arbetsdagar. Ångerrätten gäller inte vid uthämtat paket då det är en tjänst enligt Lagen om distansavtal. Genom din beställning godkänner du att vi registrerar dina uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Kursinnehåll

Du kan börja kursen nu! Ring 0771-940 940 för mer information! Vi uppdaterar kursmaterialet flera gånger per år. Kursmaterialet är fokuserat på att både klara proven hos Trafikverket och att praktiskt kunna tillämpa kunskaperna i ditt företag. Språket i kursmaterialet är enkelt och det viktigaste är understruket för att alla ska förstå och kunna lära sig det snabbt och enkelt.

Ca 80 % av våra studenter får godkänt på Trafikverkets prov vid första försöket!

I onlinekursen har du:

 • Över 500 övningsfrågor med svar.
 • Övningsprov med liknande frågor som på Trafikverket
 • Onlinekurs med inspelade lektioner.

Vi hjälper också, utan extra kostnad, till med:

 • Tidsbokning för Trafikverkets prov
 • Ansökan om Trafiktillstånd och Fordonsanmälan till Transportstyrelsen
 • Att få jobb hos beställningscentraler  vi samarbetar med.

Med andra ord, vi hjälper dig från början tills att du har jobb!

Steg för steg till ditt Taxi eller Gods företag

 1. Anmäl dig till vår kurs.
 2. Läs boken och gör övningsfrågorna.
 3. Ring 0771 – 17 18 19 för att boka tid för proven hos Trafikverket.
 4. Nu när du har klarat alla proven hos Trafikverket fyller du i Transportstyrelsens blankett ”Ansökan om Trafiktillstånd” och ”Anmälan av fordon”. Blanketterna hittar du kursmaterialet.
 5. Efter att du har skickat in blanketterna måste du inom en vecka betala in 8100 kr till Transportstyrelsen.
 6. För taxi – Innan du får din fordonsanmälan godkänd måste taxametern besiktas och plomberas av en SWEDAC ackrediterad verkstad. Vilken taxameter du ska använda beror på vilken beställningscentral du ska vara kopplad till.
 7. Transportstyrelsen kontrollerar att du uppfyller kraven.
 8. Inom 30 dagar får du för taxi de gula registreringsskyltarna.

Du får nu börja köra taxi eller gods med fordonet!

Kursboken

Våra kursböcker är på drygt 200 sidor (A4) och innehåller teorin för alla proven hos Trafikverket.

Du får också:

 • 500 övningsfrågor med facit
 • Övningsprov med liknande frågor som hos Trafikverket

INNEHÅLLSFÖRTECKNING – GODS

KAPITEL 1 – INTRODUKTION
KAPITEL 2 – BOKFÖRINGSLAGEN
KAPITEL 3 – ÅRSREDOVISNINGSLAGEN
KAPITEL 4 – REDOVISNING & KALKYLERING
KAPITEL 5 – BETALNINGSSÄTT
KAPITEL 6 – KVALITETSSTYRNING
KAPITEL 7 – FORDONSRELATERAT
KAPITEL 8 – MARKNADSFÖRING & PUL
KAPITEL 9 – TRANSPORT AV FARLIGT GODS
KAPITEL 10 – VILOTIDER
KAPITEL 11 – FORDON & LAST
KAPITEL 12 – KÖREKONOMI OCH MILJÖ
KAPITEL 13 – BESIKTNING
KAPITEL 14 – FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD
KAPITEL 15 – FÖRARKRAV
KAPITEL 16 – TRAFIKSÄKERHET
KAPITEL 17 – YRKESFÖRARKOMPETENS
KAPITEL 18 – LEVERANSBESTÄMMELSER
KAPITEL 19 – LAST, VIKT & LOGISTIK
KAPITEL 20 – FÄRDSKRIVARE & VILOTIDER
KAPITEL 21 – VÄGARBETSTIDSLAGEN
KAPITEL 22 – INTERNATIONELLA TRANSPORTER
KAPITEL 23 – SPECIALTRANSPORTER
KAPITEL 24 – VÄGTRANSPORTLEDARE
KAPITEL 25 – FORDONS- OCH TRÄNGSELSKATT
KAPITEL 26 – STYRELSEREPRESENTATION FÖR PRIVATANSTÄLLDA
KAPITEL 27 – NÖDSITUATION / OLYCKA
KAPITEL 28 – AVTAL
KAPITEL 29 – LAGEN OM INRIKES VÄGTRANSPORT (LIV)
KAPITEL 30 – LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING
KAPITEL 31 – KONKURRENSLAGEN
KAPITEL 32 – OLIKA FÖRETAGSFORMER
KAPITEL 33 – MEDBESTÄMMANDELAGEN I ARBETSLIVET
KAPITEL 34 – LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD (LAS)
KAPITEL 35 – ARBETSTIDSLAGEN
KAPITEL 36 – SEMESTERLAGEN
KAPITEL 37 – FÖRÄLDRALEDIGHETSLAGEN
KAPITEL 38 – LAGEN OM SJUKLÖN & REHABILITERING
KAPITEL 39 – KOLLEKTIVAVTAL
KAPITEL 40 – YRKESTRAFIK
KAPITEL 41 – LAGEN OM BILUTHYRNING
KAPITEL 42 – ARBETSMILJÖLAGEN
KAPITEL 43 – LAGEN OM VÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN
KAPITEL 44 – MILJÖBALKEN

INNEHÅLLSFÖRTECKNING – TAXI

JURIDIK

KAPITEL 1 – AVTAL
1.1 VAD ÄR ETT AVTAL?
1.2 AVTALSLAGEN
1.3 ÖVNINGSFRÅGOR
1.4 FACIT
ANTECKNINGAR

KAPITEL 2 – LAGEN OM INRIKES VÄGTRANSPORT
2.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE
2.2 FRAKTSEDEL
2.3 FRAKTFÖRARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
2.4 FÖRFOGANDERÄTT AV GODSET
2.5 FRAKFÖRARENS SKYLDIGHET
2.6 FÖRLORAT GODS
2.7 ÖVNINGSFRÅGOR
2.8 FACIT
ANTECKNINGAR

KAPITEL 3 – LAGEN OM OFFENTLIG UPPHANDLING
3.1 REGLER FÖR ALL UPPHANDLING
3.2 REGLER FÖR UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDET
3.3 REGLER FÖR UPPHANDLING UNDER TRÖSKELVÄRDET
3.4 ÖVNINGSFRÅGOR
3.5 FACIT
ANTECKNINGAR

KAPITEL 4 – KONKURRENSLAGEN
4.1 ALLMÄNT
4.2 GRUPPUNDANTAG (GÄLLER ENDAST TAXI)
4.3 ÖVNINGSFRÅGOR
4.4 FACIT
ANTECKNINGAR

KAPITEL 5 – OLIKA FÖRETAGSFORMER
5.1 ALLMÄNT
5.2 ENSKILD NÄRINGSVERKSAMHET (ENSKILD FIRMA)
5.3 HANDELSBOLAG (HB)
5.4 KOMMANDITBOLAG (KB)
5.5 AKTIEBOLAGSLAGEN
5.6 EKONOMISK FÖRENING
5.7 OBESTÅND OCH KONKURS
5.8 ÖVNINGSFRÅGOR
5.9 FACIT
ANTECKNINGAR

KAPITEL 6 – MEDBESTÄMMANDELAGEN I ARBETSLIVET
6.1 ÖVNINGSFRÅGOR
6.2 FACIT
ANTECKNINGAR

KAPITEL 7 – LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD (LAS)
7.1 ÖVNINGSFRÅGOR
7.2 FACIT
ANTECKNINGAR

KAPITEL 8 – ARBETSTIDSLAGEN
8.1 ÖVNINGSFRÅGOR
8.2 FACIT
ANTECKNINGAR

KAPITEL 9 – SEMESTERLAGEN
9.1 ÖVNINGSFRÅGOR
9.2 FACIT
ANTECKNINGAR

KAPITEL 10 – FÖRÄLDRALEDIGHETSLAGEN
10.1 ÖVNINGSFRÅGOR
10.2 FACIT
ANTECKNINGAR

KAPITEL 11 – LAGEN OM SJUKLÖN & REHABILITERING
11.1 ÖVNINGSFRÅGOR
11.2 FACIT
ANTECKNINGAR

KAPITEL 12 – KOLLEKTIVAVTAL
12.1 ÖVNINGSFRÅGOR
12.2 FACIT
ANTECKNINGAR

KAPITEL 13 – YRKESTRAFIKLAGSTIFTNINGEN (YTL)
13.1 YRKESTRAFIK
13.2 TRAFIKTILLSTÅND
13.3 ANMÄLAN AV FORDON
13.4 TAXAMETER
13.5 PRISINFORMATION
13.6 TAXIFÖRARLEGITIMATION (TFL)
13.7 SKOLSKJUTSNING
13.8 ÖVNINGSFRÅGOR
13.9 FACIT
ANTECKNINGAR

KAPITEL 14 – LAGEN OM BILUTHYRNING
14.1 TILLSTÅND
14.2 REGLER FÖR UTHYRNING
14.3 ÖVNINGSFRÅGOR
14.4 FACIT
ANTECKNINGAR

KAPITEL 15 – ARBETSMILJÖLAGEN
15.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE
15.2 SKYLDIGHETER
15.3 TILLSYN (= ÖVERVAKNING)
15.4 ÖVNINGSFRÅGOR
15.5 FACIT
ANTECKNINGAR

KAPITEL 16 – LAGEN OM VÅLD OCH HOT I ARBETSMILJÖN
16.1 TILLÄMNINGSOMRÅDE
16.2 ÖVNINGSFRÅGOR
16.3 FACIT
ANTECKNINGAR

KAPITEL 17 – MILJÖBALKEN
17.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE
17.2 ÖVNINGSFRÅGOR
17.3 FACIT
ANTECKNINGAR

EKONOMI

KAPITEL 1 – BOKFÖRINGSLAGEN
1.1 ALLMÄNT
1.2 RÄKENSKAPSÅR
1.3 BOKFÖRINGSSKYLDIGHET
1.4 ÖVNINGSFRÅGOR
1.5 FACIT

KAPITEL 2 – ÅRSREDOVISNINGSLAGEN
2.1 ÅRSBOKSLUT OCH ÅRSREDOVISNING
2.2 RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING
2.3 ÖVNINGSFRÅGOR
2.4 FACIT

KAPITEL 3 – REDOVISNING & KALKYLERING
3.1 BEGREPP
3.2 BUDGET
3.3 BOKFÖRINGENS GRUNDER
3.4 MOMS (MERVÄRDESSKATT)
3.5 SKATT PÅ ARBETE
3.6 SKATTEDEKLARATION
3.8 KALKYLERING
3.9 AVSKRIVNINGAR
3.10 SJÄLVKOSTNADSKALKYL
3.11 ÖVNINGSFRÅGOR
3.12 FACIT

KAPITEL 4 – BETALNINGSSÄTT
4.1 ÖVNINGSFRÅGOR
4.2 FACIT

KAPITEL 5 – KVALITETSSTYRNING
5.1 ÖVNINGSFRÅGOR
5.2 FACIT

KAPITEL 6 – FORDONS RELATERAT
6.1 LEASING OCH MOMS
6.2 FÖRMÅNSBESKATTNING AV PERSONBIL OCH LÄTTLASTBIL
6.3 FÖRSÄKRINGAR
6.4 HJÄLPMEDEL FÖR FÄRDPLANERING
6.5 ÖVNINGSFRÅGOR
6.6 FACIT

KAPITEL 7 – MARKNADSFÖRING
7.1 REKLAMSKATT
7.2 MARKNADSFÖRINGSLAGEN
7.3 ÖVNINGSFRÅGOR
7.4 FACIT

TEKNISKA NORMER

KAPITEL 1 – TRANSPORT AV FARLIGT GODS
1.1 ALLMÄNT
1.2 ANSVAR
1.3 SÄKERHETSRÅDGIVARE
1.4 UTBILDNING
1.5 KLASSIFICERING
1.6 MÄRKNING OCH ETIKETTERING
1.7 TRANSPORTHANDLINGAR
1.8 UNDANTAG
1.9 ÖVERKLAGANDE
1.10 ÖVNINGSFRÅGOR
1.11 FACIT

KAPITEL 2 – VILOTIDER TAXI
2.1 VILOTIDER
2.2 VILOTIDSRAPPORT
2.3 ÖVNINGSFRÅGOR
2.4 FACIT

KAPITEL 3 – FORDON & LAST
3.1 BEGREPP
3.2 FORDONSMÅTT
3.3 MAXIMAL LAST
3.4 DÄCKBESTÄMMELSER
3.5 ÖVNINGSFRÅGOR
3.6 FACIT

KAPITEL 4 – KÖREKONOMI OCH MILJÖ
4.1 MILJÖ
4.2 KÖREKONOMI
4.3 ÖVNINGSFRÅGOR
4.4 FACIT

KAPITEL 5 – BESIKTNING
5.1 ÖVNINGSFRÅGOR
5.1 FACIT

KAPITEL 6 – FÖRSTA HJÄLPEN OCH KRISSTÖD
6.1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE
6.2 ÖVNINGSFRÅGOR
6.3 FACIT

KAPITEL 7 – FÖRARKRAV
7.1 TAXIFÖRARLEGITIMATION (TFL)
7.2 YRKESKOMPETENS FÖR BUSS OCH LASTBILSFÖRARE
7.3 ÖVNINGSFRÅGOR
7.4 FACIT

KAPITEL 8 – TRAFIKSÄKERHET
8.1 SÄKERHETSKONTROLL
8.2 NOLLVISION
8.3 HASTIGHET & BILBÄLTE PÅVERKAN PÅ PERSONSKADOR
8.4 ALKOHOLENS PÅVERKAN PÅ KÖRFÖRMÅGAN
8.5 ANDRA DROGERS PÅVERKAN PÅ KÖRFÖRMÅGAN
8.6 TRAFIKFARLIGA LÄKEMEDEL
8.7 TRÖTTHET
8.8 ÖVNINGSFRÅGOR
8.9 FACIT

åkarekurs, trafiktillstånd, starta eget taxi företag, taxikurs, taxi utbildning, taxiutbildning, transportörkurs, gods

Svensk Taxikskola - taxikurs, taxikort, taxileg, taxiförarlegitimation, taxilegitimation, trafiktillstånd

Huvudstagatan 20
171 58 Solna
Telefon: 0771 – 940 940
E-post: taxikurs@taxikurs.nu

Varför är vi bäst?

Online
Både till företag och privat- personer. Du  läser när det passar dig Det är för dig! , på vilken dator som helst, var som helst i hela världen.
Nöjda kunder
Vi vill endast ha nöjda kunder och därför har du Fri support under hela kursen! Rekommenderad av Taxi Göteborg! Se också vår demo.
Prisvärt
Inte bara en textbok! Inspelade lektioner och och effektiva övningsprov Pedagogisk kurs! ger dig extra mycket för pengarna!